ВУДУТЕК ООД
извършва абонаментна техническа поддръжка / компютри и периферия, софтуер, локални мрежи / на фирми и организации, които не разполагат със собствен системен администратор. Поддръжката се извършва на място при клиента или по телефон, когато е възможно с консултация да бъде решен по-маловажен проблем. Изградената практика е - посещения в удобно време за извършване на профилактика и отреагиране на конкретно възникнал проблем при повикване.

Хардуерна поддръжка:
Първоначална и периодична планова хардуерна профилактика на извънгаранционната техника;
Инсталиране на нови устройства, диагностика и отстраняване на хардуерни проблеми; Поддръжка на локалната мрежа.

Софтуерна поддръжка:
Отстраняване на софтуерни проблеми на място;
Инсталация, преинсталация, проверка, обновяване и настройки на операционни системи, програми и др.;
Планова профилактика на системата, почистване от временни файлове и ненужни ключове в регистрите;
Оптимизация на работата в мрежа;
Почистване на вируси и обновяване на антивирусни програми;

Други:
Поддръжка на място при клиента;
Посещение в рамките на деня (за клиенти в района на Благоевград);
Посещение до 24 часа ( за клиенти извън Благоевград );
Възможност за консултация по телефона за решаването на по-маловажен проблем.
При сключен договор за абонаментна поддръжка, предлагаме преференциални цени за компютърна и офис техника и консумативи.