Barsy е комплексна система от софтуер, оборудване и услуги за организация и управление на бизнеса.

Организирате ежедневните работни процеси - продажби, поръчки, склад, документиране, клиенти, доставчици и др.;
Следите отдалечено резултатите от работата им - през уеб браузър, таблет, лаптоп, смартфон;
Контролирате управлението на бизнеса в реално време;
Покривате широк спектър бизнеси - заведения, магазини, вериги търговски обекти, търговски офиси и др.;
Избирате подходящия вариант инсталация за вас - на ваш сървър, на споделен или виртуален сървър.

ВЪЗМОЖНОСТИ

СКЛАД
С barsy получавате мощно управление на складово стопанство. Всички ежедневни дейности се управляват от централизирано и еднотипно. Въвеждате номенклатура на всички стоки с множество свойства - имена, баркод, базова цена, снимки, описание, характеристики. През администрацията можете да извършвате продажби на едро и дребно, да зареждате стока, да извършвате ревизия, да прехвърляте наличности от един склад в друг и други Множество справки с разнообрани филтри за наличност в реално време, всички операции се отразяват веднага. Наличностите могат да се разпределят в неограничен складове. Складовете могат да се групират хоризонтално, така че да се правят справки. Алармиране при намаляване на количеството под зададен минимум Възможност за Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и др.

Тъчмодул ПРОДАЖБИ
* Специализиран за работа с тъч-монитори и не само
* Графична схема по салони с масите
* Маркиране чрез графични бутони
* Откриване,разделяне, местене, сливане,закриване на сметки
* Отбелязване на брой посетители към сметка
* Издаване на фактури

СМЕТКИ
* Бързо създаване и приключване на сметки
* Издаване на фактури
* Маркиране с баркод четец
* Брой посетители в сметка
* Възможност за отворени сметки/ до поръчване или директно приключване
* Подаване на количество от везна

Управление
* Системата дава възможност за пълен контрол както върху всички складови операции, така и върху действията на персонала. Благодарение на отдалечения достъп имате възможност за контрол 24/7

Администрация
* Управление на цялата система
* Отдалечен достъп до всички функции в системата
* Информация в реално време
* Бързи икони за най-посещавани места

Справки
* Множество спрaвки по различни критерии и филтри
* Динамични филтри с възможност за запазване

Управление на персонал
* Индивидуални профили на всички работещи със системата
* Задаване на различни роли със съответни права за достъп до системата
* Използване на безконтактни/ магнитни карти за бърз вход
* Определяне на възможност за даване на отстъпки/надценки при продажба

Продукти

ds